Aktuality

Senzorická analýza potravín

12.7.2016

Medzi služby poskytované laboratóriami ALS patrí taktiež akreditovaná senzorická... Čítajte viac »

Stanovenia pesticídov vo vodách, zeminách, potravinách

10.5.2016

Pesticídy predstavujú širokú a rôznorodu skupinu látok masívne používaných v poľnohospodárstve pre ochranu plodín pred škodcami z radov mikroorganizmov, hmyzu, živočíchov a nežiadúcich rastlín.

Bohužiaĺ sa reálne často nadužívajú, či nevhodne používajú a tým stúpa ich nebezpečnosť pre... Čítajte viac »

Kontakt

ALS Slovakia, s.r.o.

  • ALS Slovakia, s.r.o.
  • Mokráň Záhon 4
  • 821 04 Bratislava, Slovakia
  •  +421 903 218 422

  • info.sk@alsglobal.com

follow us

newsletter