Aktuality

Stanovenie azbestu v ovzduší a v stavebných materiáloch

10.7.2017

Naše laboratória ALS investovali do moderného elektrónového mikroskopu a rozšírili tak portfólio svojich služieb v oblasti monitoringu ovzdušia, pracovného prostredia, stavených a iných matriálov.

V laboratóriach ALS si uvedomujeme, že iba vďaka investíciam do najmodernejšieho strojového vybavenia sme schopní... Čítajte viac »

Rádiologia vo vodách - účasť na konferencii

22.6.2017

V Litomyšli sa v dňoch 3 a 4. mája 2017 konala odborná konferencia RADIOLOGICKÉ METÓDY v HYDROGEOLÓGII XVII. Predmetom záujmu boli hlavne metódy stanovenia rádioaktívných látok, rychlé stanovenia celkovek objemovej aktivity alfa a beta a spolupráca zložiek radiačnej monitorovacej siete. Na konferencii sa riešilo stanovenie rádioaktívnych... Čítajte viac »

Vrakuňa - kontaminácia - ponuka analýz

15.6.2017

Vážení zákazníci,

vzhľadom k aktuálnej situácii, keď Ministerstvo životného prostredia svojím listom upozornilo jednotlivé obce o možnej kontaminácii zdrojov vôd z vlastných studní z lokality Vrakuňa – skládka CHZJD si laboratória ALS dovolia reagovať a ponúknuť Vám akciové ceny na rozbory týchto... Čítajte viac »

follow us

newsletter